Bestaande zorginstelling

In opdracht van Quadrant Architecten is voor dit gebouw eerst een 3D scan gemaakt, waarna aan de hand van deze scan de bestaande toestand is gemodelleerd.