Opzetten model bestaand schoolgebouw, te Breda.

Opzetten model bestaande toestand, in samenwerking met Mook.